Conveyor - generelt

AABO har et stort erfaringsgrundlag for procestransport af gods i forbindelse med overfladebehandlingsanlæg, herunder bl.a. brugen af diverse conveyorsystemer.

I forbindelse med projektering og design af et overfladebehandlingsanlæg kan den logistiske opgave i mange tilfælde være lige så stor, eller i nogle tilfælde endda større, end selve den procestekniske. AABO har derfor oparbejdet en stærk specialisering inden for brugen af mange forskellige transportsystemer, herunder alle typer af ”overhead” conveyorsystemer, men AABO anvender også kran-, gulvtransport-, og rullebaneanlæg, når der designes et kunde- /emnespecificeret overfladebehandlingsanlæg. 

TYPER:

Prospekt
Eksempler

Single conveyor

Et ”single” conveyorsystem er et transportanlæg, der er opbygget omkring en kardan-proceskæde, der føres igennem et C-profil. Via specielle bøjninger kan kardankæden føres i både horisontale og vertikale retninger. Kæden drives af en eller flere drivstationer og kan belastes med op til 100 kg. pr. løbende meter. Single conveyorsystemer designes typisk til kontinuerlige, men variable proceshastigheder på op til 10 m/min. Proceskæder leveres med ophængsdelinger på 180, 270 eller 360 mm. 

Læs mere

Power & Free

”Power & Free”-systemet adskiller sig fra ”Single” conveyor-princippet ved, at hver vogn kan programmeres til at gennemgå specifikke procesforløb. Ligeledes kan der anvendes forskellige proceshastigheder i behandlingsanlægget. Et ”Power & Free”-anlæg kan desuden designes til at transportere meget store, komplekse og / eller tunge komponenter. AABO har leveret ”Power & Free”-anlæg til transport af emner på op til 16 m i længden samt en vægt på op til 5.5 ton, men der kan arbejdes med endda større dimensioner.

Læs mere

Manuel conveyor

I tilfælde hvor der ikke kræves en automatisk fremføring af gods, leverer AABO manuelle betjente conveyorsystemer. Disse systemer har vist deres værd i forbindelse med mange anlægsopgaver, hvor der arbejdes med lave kapacitetsbehov, men høje krav til fleksibilitet. AABO’s manuelle conveyor- systemer designes til transport af alle typer af gods, og de kan dimensioners til vægte af emner på op til 2.000 kg.

Læs mere