Forbehandling - generelt

Når AABO producerer et komplet overfladebehandlings anlæg, indgår der ofte et forbehandlingsanlæg. Behovet for forbehandling er afhængig af de materialer, der skal overfladebehandles, samt de krav der stilles til slutresultatet.

Forbehandling hos AABO spænder over en bred vifte af specialprocesser, som nøje udvælges fra projekt til projekt. Det kan eksempelvis være en smuds- og støvafvaskning eller en flertrins kemisk forbehandlingsproces. Det kan også være en manuel slibning, en fuldautomatisk slyngrensning af produktionsemner eller der kan udføres ”Konversions-” og/eller ”Primer”-belægninger.

Fælles for alle forbehandlingsprocesser er, at de hver og en forbereder overfladerne på produktionsemnerne, således at disse kan modtage den endelige topbehandling/lakering. Herved kan den ønskede kvalitet af overfladebehandlingen opnås.

Hos AABO overvejes og anvendes alle forbehandlingstyper til vore kundespecificerede løsningsforslag samt i forbindelse med den endelige projektering. I forbindelse med et anlægs leverance enten indkøbes eller produceres disse forskellige kundetilrettede løsninger.

TYPER: 

Prospekt

Vaskerum

En vaskerums proces fungerer overordnet på den måde at, produktions emner placeres i et lukket vaskerum, adgangs døre lukkes og operatøren udfører en manuel vaskeproces.

Processerne i forbindelse med et vaskerum kan bestå af en til flere processer, hvor alle processer udføres i det samme rum. Operatøren udføre vaske processen ved brug af en integreret højtryks renser, hvor der typisk kan vælges imellem 1 – 3 processer.

Læs mere

Kammer-behandlingsanlæg

Kammer-behandlingsprocesser fungerer overordnet på den måde, at produktionsemner placeres i maskinens kammer, adgangsdøre lukkes, og processen startes.

Processerne i en kammer-behandling kan bestå af en til flere kaskadeprocesser, hvor alle processer udføres i det samme eller flere kamre. Fordelen ved anvendelse af disse kammer-behandlingstyper er, at de er velegnede i situationer, hvor der udføres enten ”Batch”-kørsel, eller hvor fabriksfaciliteterne ikke tillader brug af meget gulvplads.

Læs mere

Tunnel-behandlingsanlæg

Tunnel behandlings processer fungerer overordnet på den måde at produktions emner kontinuerligt føres igennem behandlings tunnelen, hvorved de gennemgår de integrerede behandlings processer. 

Processerne i en tunnel behandling kan bestå af en til flere kaskade processer hvor de enkelte processer udføres i separate tunnel afsnit. Fordelen ved anvendelse af denne behandlings type, er at den er velegnet i situationer hvor der skal udføres en linje produktion med krav om høj produktivitet.

Læs mere

Dyppe-behandlingsanlæg

Dyppe-behandlingsprocesser fungerer overordnet på den måde, at produktionsemner føres igennem systemet ved hjælp af en overhængt krananordning. Emner dyppes ned i separate kar, hvorved de gennemgår de integrerede behandlingsprocesser.

Processerne i en dyppe-behandling kan bestå af en til flere dyppe- og/eller kaskadeprocesser, hvor de enkelte processer udføres i separate kar-afsnit.

Læs mere