Styring

Med til produktionen af et overfladebehandlingsanlæg eller anlægskomponenter fra AABO, hører der altid en form for styring.

En styring har til formål at kontrollere overfladebehandlingsanlæggets forskellige komponenter således, at disse kan anvendes til de formål, de er tiltænkt.

Da AABO’s anlægskomponenter kan anvendes, og bliver anvendt, til mange forskellige formål, er det vigtigt, at disse kan indstilles, kalibreres og kontrolleres præcist i forhold til den proces, de hver især skal indgå i.

Til brug for dette har AABO udviklet forskellige typer styringer, alle med det formål at kunne give en fleksibel, effektiv og brugervenlig styringsfunktion. 

AABO anvender alle moderne og tilgængelige former for styringsværktøjer, og det er således muligt at vælge mellem 3 hovedgrupper inden for AABO’s styringer, disse er:

AABO lægger stor vægt på at vejlede kunden i valget af den rigtige styringsform.

Valg af anlægs- og komponentstyringer er i dag et meget stort, og til tider ugennemsigtigt, område med et utal af valgmuligheder. Derfor er det vigtigt at få klarlagt behovet for, hvad styringen skal kunne udføre, og hvordan anlægget skal kunne betjenes.

En sådan for-analyse vil sikre at behov og investeringsniveau kommer til at stemme overens, og at anlægsleverancen bliver en succes.
Prospekt i PDF 

På de følgende undersider beskrives de 3 hovedgrupper inden for styringer, som AABO tilbyder:  

”Kontakt” styringer

AABO’s kontakt-styringer anvendes i forbindelse med fritstående anlægskomponenter, eller leverancer, hvor AABO kun skal levere en enkelt komponent, f.eks.:

 • Singleconveyor-anlæg
 • Ovne
 • Køle- og ”Flash-off” zoner
 • Malekabiner

Læs mere

”PLC” styringer

AABO’s ”PLC” styringer anvendes i forbindelse med komplette overfladebehandlingsanlæg, fritstående anlægskomponenter, eller leverancer, hvor AABO kun skal levere en enkelt komponent, f.eks.:

 • Singleconveyoranlæg
 • ”Power & Free”-conveyoranlæg
 • Ovne
 • Kammerforbehandlingsanlæg
 • Tunnel-forbehandlingsanlæg

Læs mere

”PC - PLC” styringer

AABO’s ”PC - PLC” styringer anvendes i forbindelse med komplette overfladebehandlingsanlæg, hvor der ønskes en samlet og integreret styringsløsning, der samler alle anlæggets komponenter, f.eks.:  

 • Singleconveyoranlæg
 • ”Power & Free”-conveyoranlæg
 • Ovne
 • Kammer-forbehandlingsanlæg
 • Tunnel-forbehandlings-anlæg
 • Køle- og ”flash off”-zoner
 • Applikations-kabiner og –systemer
 • Frisk og spildevandsbehandling

Læs mere