Single conveyor

Et ”single” conveyorsystem er et transportanlæg, der er opbygget omkring en kardan-proceskæde, der føres igennem et C-profil. Via specielle bøjninger kan kardankæden føres i både horisontale og vertikale retninger. Kæden drives af en eller flere drivstationer og kan belastes med op til 100 kg. pr. løbende meter.

Single conveyorsystemer designes typisk til kontinuerlige, men variable proceshastigheder på op til 10 m/min. Proceskæder leveres med ophængsdelinger på 180, 270 eller 360 mm.

Single conveyorsystemer kan uden afkølingsbeskyttelse fungere i varme procesområder med temperaturer på helt op til 250 °C, f.eks. tørre- og hærdeovne. AABO leverer også vandkølede, single conveyorsystemer som kan anvendes ved proces temperaturer på helt op til 450 °C.

AABO’s single conveyorsystemer kræver et minimum af vedligehold, og de leveres som standard med automatisk smøresystemer. Alle systemer kan leveres med diverse ophængsskinner eller lastbomme.

Single conveyor 1
Free download porn in high qualityDownload Free Porn from