Power & Free conveyor

Et ”Power & Free” conveyorsystem består af et antal ophængsvogne, som automatisk føres frem igennem overfladebehandlingsanlægget. ”Power & Free”-systemet adskiller sig fra ”Single” conveyor-princippet ved, at hver vogn kan programmeres til at gennemgå specifikke procesforløb. Ligeledes kan der anvendes forskellige proceshastigheder i behandlingsanlægget.

Et ”Power & Free”-anlæg kan desuden designes til at transportere meget store, komplekse og / eller tunge komponenter. AABO har leveret ”Power & Free”-anlæg til transport af emner på op til 16 m i længden samt en vægt på op til 5.5 ton, men der kan arbejdes med endda større dimensioner.

Princippet i en ”Power & Free”-conveyorløsning er, at der er monteret 2 stk. C-profiler over / under hinanden. I den øverste profil føres den drivende kardan-proceskæde, og i den underste profil føres lastbommene (vogne). Lastbommene kan føres via specielle profilbøjninger og hejseanordninger i både horisontale og vertikale retninger. Lastbommene kan akkumulere på både langsider samt i tværtransporter.

Conveyorsystemer består af flere proceskæder, der drives med en eller flere drivstationer. Proceshastigheder kan variere fra 0-8 m/min.

”Power & Free”-conveyorsystemer kan leveres med skiftespor, vendesektioner, vejeceller, og hæve/sænkestationer.

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from