Tunnel-behandlingsanlæg

Tunnel-behandlingsprocesser fungerer overordnet på den måde, at produktionsemner kontinuerligt føres igennem behandlingstunnelen, hvorved de gennemgår de integrerede behandlingsprocesser.

Processerne i en tunnel-behandling kan bestå af en til flere kaskadeprocesser, hvor de enkelte processer udføres i separate tunnelafsnit. Fordelen ved anvendelse af denne behandlingstype er, at den er velegnet i situationer, hvor der skal udføres en linje- produktion med krav om høj produktivitet.

AABO har leveret adskillige og forskellige typer af tunnel-behandlingsløsninger, alle udført efter kundespecifikke krav og ønsker.

 • Faste kaskaderør
 • “Quick clip-on” dyser
 • Vertikalt nedsænkede rustfrie pumper
 • Centrifugal pumpetyper
 • Fuldsvejset rustfri procestunnel
 • Fuldisolerede tanke og tunneler
 • Vandbesparende princip
 • Automatisk væskeniveaustyring
 • Valgfri opvarmningsmetoder (gas, olie, el, centralvarme)
 • Vedligeholdelsesvenlig konstruktion
 • Motorleverancer i henhold til “IEC”-standard
 • Optimerede neutralzoner mellem alle processer
 • Centreret operatørgulv igennem hele procestunnelen
 • Ventilationssystem

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from