Kammer-behandlingsanlæg

Kammer-behandlingsprocesser fungerer overordnet på den måde, at produktionsemner placeres i maskinens kammer, adgangsdøre lukkes, og processen startes.

Processerne i en kammer-behandling kan bestå af en til flere kaskadeprocesser, hvor alle processer udføres i det samme eller flere kamre. Fordelen ved anvendelse af disse kammer-behandlingstyper er, at de er velegnede i situationer, hvor der udføres enten ”Batch”-kørsel, eller hvor fabriksfaciliteterne ikke tillader brug af meget gulvplads.

AABO har leveret adskillige og forskellige typer af kammer-behandlingsløsninger, alle udført efter kundespecifikke krav og ønsker.

 • Bevægelige kaskaderør eller produktvogn
 • “Quick clip-on” dyser
 • Vertikalt nedsænkede rustfrie pumper
 • Centrifugal pumpetyper
 • Fuldsvejset rustfrit kammer
 • Fuld isolerede tanke og kamre
 • Vandbesparende princip
 • Automatisk væskeniveaustyring
 • Valgfri opvarmningsmetoder (gas, olie, el, centralvarme)
 • Valgfri dørfunktionalitet (manuel eller automatisk)
 • Vedligeholdelsesvenlig konstruktion
 • Motorleverancer i henhold til “IEC”-standard
 • Optimerede dryptider mellem alle processer
 • Ventilationssystem
 • Manuelle eller automatiske systemer

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from