Dyppe-behandlingsanlæg

Dyppe-behandlingsprocesser fungerer overordnet på den måde, at produktionsemner føres igennem systemet ved hjælp af en overhængt krananordning. Emner dyppes ned i separate kar, hvorved de gennemgår de integrerede behandlingsprocesser.

Processerne i en dyppe-behandling kan bestå af en til flere dyppe- og/eller kaskadeprocesser, hvor de enkelte processer udføres i separate kar-afsnit. Fordelen ved anvendelse af denne behandlingstype er, at den er velegnet i situationer, hvor der skal udføres en linje-produktion med krav om høj produktivitet, samt hvor emnerne kan være af en sådan beskaffenhed (længde, højde, vægt, etc.), at der kræves ekstraordinært fokus på håndteringen af produkterne.

AABO har leveret adskillige og forskellige typer dyppe-behandlingsløsninger, alle udført efter kundespecifikke krav og ønsker.

  • Vertikalt nedsænkede rustfrie cirkulationspumper
  • Centrifugal pumpe-typer
  • Fuldisolerede tanke
  • Vandbesparende princip
  • Valgfri opvarmningsmetoder (gas, olie, el, centralvarme)
  • Vedligeholdelsesvenlig konstruktion
  • Motorleverancer i henhold til “IEC”-standard
  • Ventilationssystem
  • Manuelle eller automatiske systemer

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from