Skabs ovn

En skabsovn anvendes typisk i forbindelse med manuelle eller ”Power & Free”- conveyor-anlæg, hvor der ønskes udført en varmebehandling, som takter igennem overfladebehandlingen.

Skabsovne anvendes også som fritstående enheder, hvor emnerne til varmebehandling kan indføres ved hjælp af f.eks. rullefiksturer og paller, eller kan ophænges direkte i ophængsfiksturer, der er monteret i ovnkammeret.

AABO’s skabsovne leveres til brug i forbindelse med forskellige temperaturniveauer, og som følge heraf anvendes der forskellige isoleringslag og opbygninger.

  • 0 - 1000C:            100mm
  • 100 – 2500C:       310mm
  • 250 – 5500C:       450mm

AABO’s skabs ovne er designet således at varmebro forbindelser minimeres da vore ovne er udført som en ”flydende” indvendig kerne ophængt ved brug af et minimum, af kontakt punkter, til en bærende ydre konstruktion.

AABO’s skabs ovne er alle udført efter konvektionsprincippet der sikre optimal energi udnyttelse.

AABO’s skabsovne er designet som en ”flydende” indvendig kerne, ophængt ved brug af et minimum af kontaktpunkter til den bærende yderkonstruktion. Således minimeres dannelsen af varmebro.

AABO’s skabsovne er alle udført efter konvektionsprincippet, der sikrer optimal energiudnyttelse. Varme tilføres i den nederste del af ovnkammeret, enten via luftkanaler placeret i gulvet, eller i væggene. Luften recirkuleres fra toppen af ovnkammeret hen over en opvarmningsenhed. Herved sikres en korrekt og optimal, termisk luftfordeling samt en ensrettet og optimal varmetransmission til produktionsemnerne.

AABO’s skabsovne kan opvarmes med:

  • Gas
  • Olie
  • El

AABO’s skabsovne kan leveres som:

  • Direkte opvarmning
  • Indirekte opvarmning

AABO’s skabsovne leveres som:

  • ”Sluse”-ovn, hvor emnerne føres igennem en luftsluse, placeret i ind- og udgang af ovnkammeret
  • ”Dør”-ovn, hvor emnerne føres igennem en sving- eller skydedør, placeret i ind- og udgang af ovnkammeret. Dørene kan leveres både som manuelt betjente eller fuldautomatisk drevne

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from