”PC - PLC” styringer

AABO’s ”PC - PLC” styringer anvendes i forbindelse med komplette overfladebehandlingsanlæg, hvor der ønskes en samlet og integreret styringsløsning, der samler alle anlæggets komponenter, f.eks.: 

 • Single-conveyoranlæg
 • ”Power & Free”-conveyoranlæg
 • Ovne
 • Kammer-forbehandlingsanlæg
 • Tunnel-forbehandlings-anlæg
 • Køle- og ”flash off”-zoner
 • Applikations-kabiner og –systemer
 • Frisk og spildevandsbehandling

AABO’s ”PC - PLC” styringer vælges typisk, når der er behov for flere avancerede funktioner samt ønske om mulighed for både manuelt og automatisk at kunne indstille anlægs-funktioner, starte og stoppe, samt få fejlalarmer. 

Styringerne leveres indbygget i industribeskyttede styringskabinetter.

På frontpladen monteres enten en ”Touch Screen PC” eller en ”PC”-skærm med tilhørende tastatur. Alternativt leveres ”PC”-enheden i et separat kabinet, hvis der ønskes en separat placering af denne enhed (på kontor, ophængsområde, etc.)

AABO’s ”PC - PLC” styringer leveres alle med skærm, hvor der kan aflæses f.eks.: 

 • Conveyor-hastighed
 • Ovntemperatur
 • Takttid
 • Forbehandlings-temperatur
 • Væske-niveau
 • Generel anlægs-status
 • Produktionsordrestatus
 • Energiforbrug

AABO’s ”PC - PLC” styringer leveres alle med integrerede, operationelle sikkerhedssystemer, der sikrer mod fejlbetjening. Styringerne leveres ligeledes med integrerede selvdiagnosesystemer, der i forbindelse med eventuelle anlægsfejl, visuelt vil fortælle anlægsoperatøren, hvor eventuelle fejl er lokaliseret.

Styringerne kan desuden udstyres med ”SMS”-moduler, som kan sende besked til operatør og/eller vedligeholdelsespersonale ved anlægs fejl. 

AABO’s ”PC – PLC” styringer er alle opbygget på en ”Windows” platform, og derfor kan alle anlægsregistreringer overføres og behandles i ”Windows” programmer (Excel, Word, etc.). Styringer opsættes og programmeres efter kundespecifikationer, og alle vil kunne kommunikere med fabriks ”SCADA”-styringssystemer.

AABO’s ”PC - PLC” styringerne leveres endvidere med integrerede ”Modem”- eller ”VPN”-moduler således, at disse kan kontaktes via fjernopkobling, f.eks. i forbindelse med ”Software”-opdateringer eller fejlfinding.