Behandling af vand

Eksempler på nogle af de ”Energi og miljø”-optimerende design- og anlægsløsninger, som AABO har udviklet og kan tilbyde i forbindelse med alle vores overfladebehandlingsanlæg:

Friskvandsbehandling:

  • Omvendt Osmose anlæg (R.O)
  • Ion bytte anlæg

Spildevandsbehandling:

  • Opsamlingssystemer til senere destruktion
  • Separationssystemer med vandgenvinding
  • Fordamperanlæg med vandgenvinding

Eksempler på forskellige spilde- og friskvandsbehandligsanlæg:

Free download porn in high qualityDownload Free Porn from