Forbehandlinger

Eksempler på nogle af de ”Energi og miljø”-optimerende design- og anlægsløsninger, som AABO har udviklet og kan tilbyde i forbindelse med alle vores overfladebehandlingsanlæg:

  • Integreret vandbesparelsessystem efter ”0-spild”-princippet
  • Alle motorer leveres i henhold til standard IEC60034-1
  • Frekvensstyring af motorer
  • Isolering i alle tunneler og kar
  • Dråbefang, eller kondenseringsanlæg, i forbindelse med udsugningsanlæg
  • Olieskimmer og separatorsystemer for længere bad levetid
  • Pose- og båndfiltrering for længere bad levetid
Free download porn in high qualityDownload Free Porn from