Energi og miljø - generelt

Et overfladebehandlingsanlæg indeholder ofte processer, der kræver enten opvarmning eller brug af pumper, ventilatorer eller andet.  Dette medfører, at driften af en overfladebehandlingsproces kræver en del energi.

I et overfladebehandlingsanlæg anvendes der ligeledes typisk forskellige former for kemiske behandlinger samt vandskylleprocesser. Dette betyder, at der skal bruges en del vand i forbindelse med driften af en overfladebehandlingsproces, men det betyder også, at der dannes affaldsstoffer.

AABO holder fokus på vores fælles miljø og energiresurser. Derfor designer og producerer vi alle vore anlæg og komponenter med henblik på at levere løsninger, som udnytter energiresurserne optimalt, og som samtidig sikrer, at vi udleder et minimum, og altid godkendt, spild af materialer.

AABO designer og overholder alle gældende europæiske lov- og miljøkrav til overfladebehandlingsprocesser.

I AABO’s firmastrategiplaner er fokus på ”Energi og Miljø” tilføjet som et af vore hovedpunkter, og er som følge heraf en vigtig del af vore daglige bestræbelser på at vejlede, udvikle, anvende, producere og levere energi- og miljøvenlige løsninger.     

Nedenfor vises eksempler på nogle af de ”Energi og Miljø”-optimerende design- og anlægsløsninger, som AABO har udviklet, og som vi kan tilbyde i forbindelse med alle vore leverancer af overfladebehandlingsanlæg: